8
June
2023

2023 m. ataskaita apie pagrindinių teisių būklę. FRA nuomonės

Pamattiesību aizsardzības jomā 2022. gadā bija vērojami gan sasniegumi, gan neveiksmes. FRA 2023. gada ziņojumā par pamattiesībām aplūkoti galvenie jaunumi pamattiesību jomā, nosakot gan sasniegumus, gan jomas, kas aizvien rada bažas. Šajā publikācijā sniegti FRA atzinumi par galvenajiem jaunumiem attiecīgajās tematiskajās jomās un šos atzinumus pamatojošs pierādījumu apkopojums.
Overview

Šajā ziņojumā sniegts īss, bet informatīvs pārskats par galvenajām pamattiesību problēmām, ar kurām saskaras ES un tās dalībvalstis.