8
June
2023

Ziņojums par pamattiesībām — 2023. FRA atzinumi

Pagrindinių teisių apsaugos srityje 2022 m. būta ir sėkmės, ir nesėkmės. FRA 2023 m. pagrindinių teisių ataskaitoje apžvelgiami pagrindiniai pokyčiai pagrindinių teisių srityje, nurodant ir pasiekimus, ir sritis, keliančias nuolatinį susirūpinimą. Šiame leidinyje pateikiamos FRA išvados apie pagrindinius pokyčius atitinkamose teminėse srityse ir šias išvadas pagrindžiantys įrodymai.
Overview

Šioje ataskaitoje glaustai, bet informatyviai apžvelgiamos pagrindinės pagrindinių teisių problemos, su kuriomis susiduria ES ir jos valstybės narės.