8
June
2023

Rapport om grundlæggende rettigheder – 2023 FRA’s udtalelser

I 2022 skete der både fremskridt og tilbagegang i beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder. FRA’s rapport om grundlæggende rettigheder 2023 gennemgår de vigtigste udviklinger på området, og fastslår både, hvad der er opnået, og hvilke områder der fortsat volder bekymring. Publikationen indeholder FRA’s udtalelser om udviklingen på de omfattede emneområder og et sammendrag af den underliggende evidens for disse udtalelser.
Overview

Denne rapport giver et kompakt, men informativt overblik over de vigtigste udfordringer for grundlæggende rettigheder, som EU og dets medlemsstater står over for.