Publication date: 11 June 2020 Now available in all 24 official EU languages 12 August 2020

Rapport om grundlæggende rettigheder 2020 — FRA’s udtalelser

I 2019 skete der både fremgang og tilbagegang med hensyn til beskyttelsen af grundlæggende rettigheder. FRA’s rapport om grundlæggende rettigheder 2020 gennemgår den vigtigste udvikling på området, herunder både de opnåede resultater og områder, der fortsat giver anledning til bekymring. Publikationen indeholder FRA’s udtalelser om den væsentligste udvikling inden for de afdækkede emneområder og et sammendrag af den dokumentation, der understøtter disse udtalelser. Det er således en kompakt, men informativ oversigt over de største udfordringer med hensyn til grundlæggende rettigheder, som EU og medlemsstaterne står over for.

Oversigt

I 2019 skete der både fremgang og tilbagegang med hensyn til beskyttelsen af grundlæggende rettigheder. I FRA’s rapport om grundlæggende rettigheder 2020 beskrives den vigtigste udvikling i EU fra januar til december 2019, og den indeholder FRA’s udtalelser på disse områder. Den giver indsigt i de hovedemner, der danner grundlag for debatten om grundlæggende rettigheder i hele EU, herunder både resultater og områder, der fortsat giver anledning til bekymring.

I dette års fokuskapitel ses der nærmere på, hvordan EU’s charter om grundlæggende rettigheder anvendes på nuværende tidspunkt. De resterende kapitler omhandler ligebehandling og ikkeforskelsbehandling, racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed, integration af romaer, asyl og migration, informationssamfund, retten til privatliv og databeskyttelse, barnets rettigheder, adgang til domstolsprøvelse og status for gennemførelsen af konventionen om rettigheder for personer med handicap.

Related