11
June
2020
Now available in all 24 official EU languages
12 August 2020

Izvješće o temeljnim pravima 2020. Mišljenja fra-e

Godina 2019. donijela je i napredovanja i nazadovanja
u pogledu zaštite temeljnih prava. U Izvješću FRA-e
o temeljnim pravima 2020. daje se pregled važnih
promjena i postignuća u tom području te se ističu
područja koja još izazivaju zabrinutost. U ovoj
publikaciji navode se mišljenja FRA-e o glavnim
promjenama u obuhvaćenim tematskim područjima
i ukratko iznose dokazi koji potkrjepljuju ta mišljenja.
Na taj se način pruža sažet, ali informativan pregled
glavnih pitanja povezanih s temeljnim pravima
s kojima se suočavaju EU i njegove države članice.