11
June
2020
Now available in all 24 official EU languages
12 August 2020

Verslag over de grondrechten 2020 — FRA-adviezen

Het jaar 2019 kende zowel vooruitgang als
teleurstellingen bij de bescherming van grondrechten.
In het Verslag over de grondrechten 2020 van het FRA
worden de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied
van de grondrechten geëvalueerd en wordt niet alleen
ingegaan op de behaalde successen, maar ook
gewezen op blijvende punten van zorg. Deze publicatie
laat de FRA-adviezen over de belangrijkste
ontwikkelingen op de besproken thematische
gebieden de revue passeren en geeft een
samenvatting van de feitelijke gegevens waarop deze
adviezen berusten. Het resultaat is een beknopt, maar
informatief overzicht van de belangrijkste uitdagingen
op grondrechtengebied waarvoor de EU en haar
lidstaten zich nog gesteld zien.