Publication date: 11 June 2020 Now available in all 24 official EU languages 12 August 2020

Raportul privind drepturile fundamentale 2020 – Opiniile FRA

Anul 2019 a adus atât progrese, cât și pași înapoi în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale. Raportul privind drepturile fundamentale 2020 al FRA analizează evoluțiile majore din domeniu, identificând atât realizările, cât și problemele îngrijorătoare rămase nesoluționate. Această publicație prezintă opiniile FRA în legătură cu principalele evoluții înregistrate în domeniile tematice vizate, precum și o sinteză a dovezilor care vin în sprijinul acestor opinii. Astfel, raportul oferă o prezentare compactă, dar informativă a principalelor provocări legate de drepturile fundamentale cu care se confruntă UE și statele sale membre.

Prezentare generală

Anul 2019 a adus atât progrese, cât și pași înapoi în ceea ce privește protecția drepturilor fundamentale. Raportul FRA privind drepturile fundamentale 2020 analizează evoluțiile majore survenite în Uniunea Europeană în perioada ianuarie-decembrie 2019 și prezintă succint opiniile FRA cu privire la acestea. Menționând atât progresele înregistrate, cât și îngrijorările care persistă, raportul oferă detalii cu privire la principalele aspecte care constituie teme de dezbatere pe marginea drepturilor fundamentale la nivelul UE.

În acest an, raportul pune accent pe modalitățile curente de aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a UE. Restul capitolelor aduc în discuție teme precum egalitatea și nediscriminarea, rasismul, xenofobia și intoleranța asociată acestora, integrarea romilor, azilul și migrația, societatea informațională, protecția vieții private și a datelor, drepturile copilului, accesul la justiție, precum și evoluțiile înregistrate în punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.

Related