Publication date: 11 June 2020 Now available in all 24 official EU languages 12 August 2020

Rapport dwar id-Drittijiet Fundamentali 2020 – Opinjonijiet tal-FRA

Is-sena 2019 ġabet magħha kemm progress kif ukoll ostakoli f’termini ta’ protezzjoni tad-drittijiet fundamentali. Ir-Rapport dwar id-Drittijiet Fundamentali 2020 tal-FRA jirrieżamina żviluppi ewlenin fil-qasam, filwaqt li jidentifika kemm il-kisbiet kif ukoll l-oqsma ta’ tħassib li għad fadal. Din ilpubblikazzjoni tippreżenta l-opinjonijiet tal-FRA dwar l-iżviluppi ewlenin fl-oqsma tematiċi koperti, u taqsira tal-evidenza li tappoġġa dawn l-opinjonijiet. Meta tagħmel dan, hija tipprovdi ħarsa ġenerali kompatta iżda informattiva tal-isfidi ewlenin fil-qasam taddrittijiet fundamentali li qed tiffaċċja kemm l-UE kif ukoll l-Istati Membri tagħha.

Ħarsa ġenerali

Is-sena 2019 ġabet magħha kemm progress kif ukoll ostakoli f’termini ta’ protezzjoni tad-drittijiet fundamentali. Ir-Rapport dwar id-Drittijiet Fundamentali 2020 tal-FRA jirrieżamina l-iżviluppi ewlenin fl-UE bejn Jannar u Diċembru 2019, u jagħti deskrizzjoni tal-fehmiet tal-FRA dwar dawn. Filwaqt li jinnota kemm il-kisbiet kif ukoll l-oqsma ta’ tħassib li għad fadal, dan jipprovdi intuwiti fil-kwistjonijiet ewlenin li jsawru d-dibattiti dwar id-drittijiet fundamentali fl-UE kollha.

L-enfasi ta’ din is-sena hija fuq l-applikazzjonijiet attwali tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE. Il-bqija tal-kapitoli jiddiskutu l-ugwaljanza u n-nondiskriminazzjoni; ir-razziżmu, il-ksenofobija u l-intolleranza relatata; l-integrazzjoni tar-Rom; l-asil u l-migrazzjoni; is-soċjetà tal-informazzjoni, il-protezzjoni tal-privatezza u tad-data; id-drittijiet tat-tfal; l-aċċess għall-ġustizzja; u l-iżviluppi flimplimentazzjoni tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet ta’ Persuni b’Diżabilità.

Related