11
June
2020
Now available in all 24 official EU languages
12 August 2020

Rapport dwar id-Drittijiet Fundamentali 2020 – Opinjonijiet tal-FRA

Is-sena 2019 ġabet magħha kemm progress kif ukoll
ostakoli f’termini ta’ protezzjoni tad-drittijiet
fundamentali. Ir-Rapport dwar id-Drittijiet
Fundamentali 2020 tal-FRA jirrieżamina żviluppi
ewlenin fil-qasam, filwaqt li jidentifika kemm il-kisbiet
kif ukoll l-oqsma ta’ tħassib li għad fadal. Din ilpubblikazzjoni
tippreżenta l-opinjonijiet tal-FRA dwar
l-iżviluppi ewlenin fl-oqsma tematiċi koperti, u taqsira
tal-evidenza li tappoġġa dawn l-opinjonijiet. Meta
tagħmel dan, hija tipprovdi ħarsa ġenerali kompatta
iżda informattiva tal-isfidi ewlenin fil-qasam taddrittijiet
fundamentali li qed tiffaċċja kemm l-UE kif
ukoll l-Istati Membri tagħha.