11
June
2020
Now available in all 24 official EU languages
12 August 2020

2020 m. ataskaita apie pagrindinių teisių būklę. FRA nuomonės

2019 m. pagrindinių teisių apsaugos srityje padaryta
pažanga, tačiau neišvengta ir nesėkmių. Europos
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (angl. FRA)
2020 m. ataskaitoje apie pagrindinių teisių būklę
apžvelgiami svarbiausi šios srities pokyčiai, taip pat
aptariami laimėjimai ir neišspręsti susirūpinimą
keliantys klausimai. Šiame leidinyje pateikiamos FRA
nuomonės apie pagrindines nagrinėjamų teminių sričių
naujoves ir trumpa faktinių duomenų, kuriais
grindžiamos šios nuomonės, apžvalga. Jame glaustai,
tačiau informatyviai apžvelgiamos didžiausios ES ir jos
valstybėse narėse kylančios su pagrindinėmis teisėmis
susijusios problemos.