Publication date: 11 June 2020 Now available in all 24 official EU languages 12 August 2020

2020. Évi alapjogi jelentés – Az FRA véleménye

A 2019-es év előrelépést és egyúttal visszaeséseket is hozott az alapjogok védelme terén. Az FRA 2020. évi alapjogi jelentése áttekinti a terület legfontosabb fejleményeit, és felhívja a figyelmet az eredményekre, illetve az aggályos kérdésekre. Ez a kiadvány ismerteti az FRA véleményét az érintett tematikus területeken bekövetkezett legfontosabb fejleményekről, és összefoglalja a véleményt alátámasztó tényeket. Ennek során tömör, de informatív áttekintést nyújt az EU és tagállamai előtt álló fő alapjogi kihívásokról.

Áttekintés

A 2019-es év előrelépést és visszaeséseket is hozott az alapjogok védelme terén. Az FRA 2020. évi alapjogi jelentése megvizsgálja, hogy milyen fontosabb fejlemények zajlottak az EU-ban 2019. januártól decemberig, és felvázolja az FRA ezekkel kapcsolatos véleményét. Kitér az eredményekre és a még aggályos kérdésekre is, egyúttal betekintést nyújt az Unió területén folyó alapjogi vitákat alakító fő kérdésekbe.

Az idei jelentés kiemelt figyelmet fordít az Európai Unió Alapjogi Chartájának jelenlegi alkalmazására. A többi fejezet a következőket tárgyalja: egyenlőség és megkülönböztetésmentesség; rasszizmus, idegengyűlölet és az ezekhez társuló intolerancia; romaintegráció; menekültügy és migráció; információs társadalom, a magánélet védelme és adatvédelem; a gyermek jogai; az igazságszolgáltatáshoz való jog; valamint a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény végrehajtásával kapcsolatos fejlemények.

Related