8
June
2023

Rapport om grundläggande rättigheter – 2023. FRA:s yttranden

År 2022 innebar både framgångar och motgångar för skyddet av de grundläggande rättigheterna. FRA:s Rapport om grundläggande rättigheter 2023 innehåller en granskning av de viktigaste händelserna på området och pekar ut både framsteg och återstående problemområden. I publikationen presenteras FRA:s yttranden om den huvudsakliga utvecklingen på de berörda tematiska områdena, tillsammans med en översikt över det underlag som ligger till grund för dessa yttranden.
Overview

Denna rapport ger en kompakt men informativ översikt över de viktigaste utmaningar som EU och dess medlemsstater står inför när det gäller grundläggande rättigheter.