8
June
2023

Poročilo o temeljnih pravicah za leto 2023 – Mnenja Agencije Evropske unije za temeljne pravice

Leta 2022 je bil na področju varstva temeljnih pravic sicer dosežen napredek, a je bilo hkrati opazno tudi nazadovanje. Poročilo o temeljnih pravicah za leto 2023, ki ga je pripravila Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA), povzema razvoj glavnih dogodkov na tem področju ter izpostavlja dosežke in področja, ki so še vedno zaskrbljujoča. Predstavlja mnenja agencije FRA o glavnem razvoju dogodkov na obravnavanih tematskih področjih in podaja utemeljitve za ta mnenja.
Overview

To poročilo je zgoščen, a informativen pregled glavnih izzivov na področju temeljnih pravic, s katerimi se soočajo EU in njene države članice.