8
June
2022

Poročilo o temeljnih pravicah za leto 2022 – Mnenja Agencije Evropske Unije za Temeljne Pravice

Leta 2021 je bil na področju varstva temeljnih pravic dosežen napredek, a je bilo hkrati opazno tudi nazadovanje. Poročilo o temeljnih pravicah za leto 2022, ki ga je pripravila Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA), povzema razvoj glavnih dogodkov na tem področju ter izpostavlja dosežke in področja, ki še vedno vzbujajo skrb. Predstavlja mnenja agencije FRA o glavnem razvoju dogodkov na obravnavanih tematskih področjih in podaja utemeljitve za ta mnenja.
Pregled

Pri tem ponazarja jedrnat,
vendar informativen pregled glavnih izzivov na
področju temeljnih pravic, s katerimi se spopadajo EU
in njene države članice.