Fundamental Rights Report 2022 FRA opinions cover page
8
June
2022

Zpráva o základních právech – 2022 – Stanoviska agentury FRA

Rok 2021 přinesl v oblasti ochrany základních práv pokrok i nezdary. Zpráva o základních právech 2022 agentury FRA přináší přehled hlavního vývoje v této oblasti a upozorňuje jak na úspěchy, tak na oblasti, které i nadále vzbuzují obavy. Tato publikace představuje stanoviska agentury FRA k hlavnímu vývoji v uvedených tematických oblastech a souhrn důkazů podporujících tato stanoviska. Poskytuje tak hutný, ale informativní přehled hlavních problémů, jimž EU a její členské státy čelí v oblasti základních práv.
Přehled

The report provides a compact but informative overview of the main fundamental rights challenges confronting the EU and its Member States.