8
June
2022

Sprawozdanie na temat praw podstawowych z 2022 r. – Opinie FRA

Rok 2021 przyniósł zarówno postępy, jak i regres pod względem ochrony praw podstawowych. Sprawozdanie FRA na temat praw podstawowych z 2022 r. zawiera przegląd najważniejszych zmian, jakie miały miejsce w tym obszarze – wskazano w nim zarówno osiągnięcia, jak i kwestie, które nadal wymagają stosownych działań. W niniejszej publikacji przedstawiono opinie FRA na temat najważniejszych zmian, jakie miały miejsce w uwzględnionych obszarach tematycznych, oraz podsumowanie
dowodów, na których oparto te opinie.
Informacje ogólne

W ten sposób
powstał zwięzły, a zarazem bogaty w informacje
zarys głównych wyzwań związanych z prawami
podstawowymi, wobec których stają Unia Europejska
i państwa członkowskie.