8
June
2022

Rapport dwar id-drittijiet fundamentali – 2022 – Opinjonijiet tal-FRA

Is-sena 2021 ġabet magħha kemm progress kif ukoll ostakli f’termini ta’ protezzjoni tad-drittijiet fundamentali. Ir-Rapport dwar id-Drittijiet Fundamentali 2022 tal FRA jirrieżamina l-iżviluppi ewlenin fil-qasam, filwaqt li jidentifika kemm ilkisbiet kif ukoll l-oqsma ta’ tħassib li fadal. Din ilpubblikazzjoni tippreżenta l-opinjonijiet tal-FRA dwar l-iżviluppi ewlenin fl-oqsma tematiċi koperti u taqsira tal-evidenza li tappoġġja dawn l-opinjonijiet.
Ħarsa ġenerali

Meta tagħmel dan, hija tipprovdi ħarsa ġenerali kompatta iżda informattiva tal-isfidi ewlenin tad-drittijiet fundamentali li qed jiffaċċjaw kemm l-UE kif ukoll l-Istati Membri tagħha.