Fundamental Rights Report 2022 FRA opinions cover page
8
June
2022

Rapport om grundlæggende rettigheder – 2022 – FRA’s Udtalelser

I 2021 oplevede vi både fremgang og tilbagegang med hensyn til beskyttelsen af grundlæggende rettigheder. FRA’s rapport om grundlæggende rettigheder — 2022 gennemgår udviklingen på dette område og fastslår både, hvad der er opnået, og hvilke områder, der fortsat volder bekymring. Publikationen indeholder FRA’s udtalelser om udviklingen på de afdækkede emneområder og et sammendrag af den underliggende evidens for disse udtalelser. Den giver således en kompakt, men informativ oversigt over de vigtigste udfordringer, som EU og medlemsstaterne står over for med hensyn til grundlæggende rettigheder.
Oversigt

The report provides a compact but informative overview of the main fundamental rights challenges confronting the EU and its Member States.