8
June
2023

Sprawozdanie na temat praw podstawowych – 2023. Opinie FRA

Rok 2022 przyniósł zarówno postęp, jak i regres pod względem ochrony praw podstawowych. Sprawozdanie FRA na temat praw podstawowych z 2023 r. zawiera przegląd najważniejszych zmian, jakie miały miejsce w tym obszarze, wskazując zarówno na osiągnięcia, jak i kwestie, które nadal wymagają stosownych działań. W niniejszej publikacji przedstawiono opinie FRA na temat najważniejszych zmian, jakie miały miejsce w uwzględnionych obszarach tematycznych, oraz podsumowanie dowodów, na których oparto te opinie.
Overview

Niniejszy raport zawiera zwięzły, ale pouczający przegląd głównych wyzwań związanych z prawami podstawowymi, przed którymi stoi UE i jej państwa członkowskie.