Publication date: 23 October 2018 BG, DA and EL versions now available 04 November 2020

Uporaba Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v pravu in pri oblikovanju politike na nacionalni ravni

Kot zelo sodoben katalog človekovih pravic, ki vsebuje veliko pravic, ki jih ni mogoče najti v veljavnih listinah o pravicah, je Listina na papirju resnično videti dobro. Tisti, ki poznajo glavna načela prava EU, lahko običajno hitro navedejo, da je Listina vedno zavezujoča za EU, za države članice pa samo, ko „izvajajo pravo Unije“. Ampak kaj ta pogosto citirana določba iz člena 51 Listine dejansko pomeni?

Downloads

Publication date: 16 October 2018

Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union in law and policymaking at national level - Guidance (2.1 MB)

Pregled

V realnosti strokovnjaki pogosto niso prepričani, ali se Listina v dani situaciji uporablja in kako k njej pripomore. Celo v strokovnih krogih ni vedno dobro razumljeno, kaj spada na področje uporabe Listine in kaj ne. Tako ni presenetljivo, da pregled izvajanja Listine v praksi desetletje po njeni uveljavitvi še vedno privede do nejasne slike. Pravni strokovnjaki – bodisi sodniki, javni uslužbenci bodisi oblikovalci prava ali politik – se redko sklicujejo na Listino. Kadar se, so njihova sklicevanja površinska. Pojavi se občutek oklevanja.

Related