23
October
2018
BG, DA and EL versions now available
04 November 2020

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošana tiesību aktu izstrādes un politikas veidošanas procesā valstu līmenī

Harta “uz papīra” izskatās tiešām labi: tā ir ļoti moderns cilvēktiesību katalogs, kas ietver virkni jau spēkā esošās tiesību hartās neiekļautu tiesību. Tie, kas pārzina ES tiesību galvenos principus, parasti var bez kavēšanās norādīt, ka Harta ir vienmēr saistoša Eiropas Savienībai un saistoša dalībvalstīm tikai tad, ja tās “īsteno ES tiesību aktus”. Bet ko šis bieži citētais Hartas 51. pantā izmantotais formulējums patiesībā nozīmē?
Pārskats
Faktiskā situācija ir tāda, ka speciālisti bieži vien nav pārliecināti par to, vai Harta konkrētajā situācijā ir piemērojama un kādu pievienoto vērtību tā sniedz. Pat ekspertu vidū ne vienmēr valda skaidrība par to, kādas situācijas ietilpst un kādas – neietilpst Hartas piemērošanas jomā. Tāpēc nav pārsteidzoši, ka desmit gadus pēc Hartas stāšanās spēkā sagatavots pārskats par tās praktiskas piemērošanas rezultātiem atklāj neviennozīmīgu ainu. Tiesību speciālisti – kā tiesneši un ierēdņi, tā likumdevēji un
politikas veidotāji – reti atsaucas uz Hartu. Gadījumos, kad viņi to tomēr dara, sniegtās atsauces parasti ir virspusējas. Rodas iespaids par vilcināšanos.