FRANET

FRANET on ameti valdkondadevaheline teadusvõrgustik. Selle moodustavad töövõtjad igas ELi liikmesriigis, Ühendkuningriigis ja vaatlejariikides, kes annavad päringu korral FRA-le asjakohaseid andmeid seoses põhiõigustega, et toetada ameti võrdlusanalüüside koostamist.

Amet hakkas FRANETi teenuseid kasutama 2018. aasta novembris.