Publication date: 21 January 2021 German language version now available 26 January 2021

Močne in učinkovite nacionalne institucije za človekove pravice: izzivi, obetavne prakse in priložnosti - Povzetek

Nacionalne institucije za človekove pravice (NHRI) so ključnega pomena za varstvo človekovih pravic na državni ravni. Z ozaveščanjem, svetovanjem, spremljanjem in zagotavljanjem odgovornosti oblasti imajo osrednjo vlogo pri premagovanju velikih sodobnih izzivov na področju človekovih pravic, saj rešujejo zakoreninjene probleme, kot sta diskriminacija in neenakost, ter novejše težave, kot so posledice umetne inteligence ter pandemije covida-19 za človekove pravice.

Downloads

Publication date: 18 January 2021

Strong and effective national human rights institutions challenges, promising practices and opportunities - Summary (2.8 MB)

Pregled

Ugotovitve agencije FRA potrjujejo, da nacionalne institucije za človekove pravice za uresničitev svojega potenciala potrebujejo jasen mandat, neodvisnost, ustrezna sredstva in člansko sestavo, v kateri se odraža raznolikost naših družb. Poleg tega morajo izpolnjevati pariška načela OZN o neodvisnosti in učinkovitosti nacionalnih institucij za človekove pravice.

Related