Help us make the FRA website better for you!

Take part in a one-to-one session and help us improve the FRA website. It will take about 30 minutes of your time.

YES, I AM INTERESTED NO, I AM NOT INTERESTED

21
January
2021
German language version now available
26 January 2021

Instituții naționale pentru apărarea drepturilor omului puternice și eficace: provocări, practici promițătoare și oportunități - Rezumat

Instituțiile naționale pentru apărarea drepturilor omului (INDO) reprezintă o parte vitală a sistemului de protecție a drepturilor omului existent la nivelul unei țări. Prin eforturile lor de sensibilizare, consiliere, monitorizare și responsabilizare a autorităților, aceste instituții au un rol central în depășirea marilor provocări legate de drepturile omului din zilele noastre, abordând atât preocupări persistente, precum cele referitoare la discriminare și inegalitate, cât și chestiuni noi, cum ar fi implicațiile inteligenței artificiale și ale pandemiei de COVID-19 asupra acestor drepturi.
Prezentare generală

Concluziile FRA evidențiază faptul că, pentru a-și realiza potențialul, INDO au nevoie de un mandat clar, de independență, de resurse adecvate și de capacitatea de a reflecta diversitatea societăților noastre prin componența lor. De asemenea, ele trebuie să respecte Principiile de la Paris privind independența și eficiența instituțiilor naționale pentru apărarea drepturilor omului aprobate de Organizația Națiunilor Unite (ONU).