21
January
2021
German language version now available
26 January 2021

NHRIs b’saħħithom u effettivi: sfidi, prattiki u opportunitajiet promettenti - Sommarju

L-Istituzzjonijiet Nazzjonali għad-Drittijiet tal-Bniedem (NHRIs) huma parti vitali mis-sistema ta’ protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-livell ta’ pajjiż. Billi jqajmu kuxjenza, jipprovdu pariri, jimmonitorjaw u jżommu lill-awtoritajiet responsabbli, huma għandhom rwol ċentrali fin-navigazzjoni tal-isfidi l-kbar tad-drittijiet tal-bniedem tal-ġurnata tal-lum – billi jindirizzaw kemm it-tħassib persistenti bħad-diskriminazzjoni kif ukoll l-inugwaljanza, u kwistjonijiet ġodda bħall-implikazzjonijiet tad-drittijiet tal-intelliġenza artifiċjali u talpandemija tal-COVID-19.
Deskrizzjoni

Is-sejbiet tal-FRA jenfasizzaw li, biex jissodisfaw il-potenzjal tagħhom, l-NHRIs jeħtieġu mandat ċar, indipendenza, riżorsi adegwati, u, fis-sħubiji tagħhom, jirriflettu d-diversità tas-soċjetajiet tagħna. Jeħtieġ ukoll li jikkonformaw mal-Prinċipji ta’ Pariġi dwar l-indipendenza u l-effettivita ta’ NHRIs approvati min- Nazzjonijiet Uniti.