Publication date: 21 January 2021 German language version now available 26 January 2021

Stærke og effektive nationale menneskerettighedsinstitutioner: udfordringer, lovende praksis og muligheder - Sammendrag

De nationale menneskerettighedsinstitutioner er en afgørende del af systemet til beskyttelse af menneskerettigheder på nationalt plan. Ved at skabe større bevidsthed, yde rådgivning, overvåge og stille myndighederne til ansvar har de en central rolle med hensyn til at navigere mellem nutidens store menneskerettighedsudfordringer — og tackle både vedvarende problemstillinger som diskrimination og ulighed og nye spørgsmål som f.eks. konsekvenserne af kunstig intelligens og covid-19-pandemien for rettighederne.

Downloads

Publication date: 18 January 2021

Strong and effective national human rights institutions challenges, promising practices and opportunities - Summary (2.81 MB)

Overview

FRA’s resultater understreger, at for at kunne udnytte deres potentiale skal de nationale menneskerettighedsinstitutioner have et klart mandat, uafhængighed og tilstrækkelige ressourcer, og medlemmerne skal afspejle vores samfunds mangfoldighed. De skal ligeledes opfylde Parisprincipperne om nationale menneskerettighedsinstitutioners uafhængighed og effektivitet, der er godkendt af De Forenede Nationer.

Related