21
January
2021
German language version now available
26 January 2021

Silne i skuteczne krajowe instytucje praw człowieka: wyzwania, obiecujące praktyki i możliwości - Podsumowanie

Krajowe instytucje praw człowieka (NHRI) stanowią istotną część systemu ochrony praw człowieka na szczeblu krajowym. Poprzez podnoszenie świadomości, udzielanie porad, monitorowanie i pociąganie władz do odpowiedzialności odgrywają one główną rolę w podejmowaniu wielkich wyzwań współczesnego świata związanych z prawami człowieka – rozwiązując zarówno utrzymujące się problemy, takie jak dyskryminacja i nierówność, jak i wciąż pojawiające się nowe problemy, takie jak wpływ sztucznej inteligencji i pandemii COVID-19 na prawa człowieka.
Przegląd

W ustaleniach FRA podkreśla się, że do wykorzystania swojego potencjału krajowe instytucje praw człowieka potrzebują jasnego mandatu, niezależności, odpowiednich zasobów, a także, że ich członkowie muszą odzwierciedlać różnorodność naszych społeczeństw. Muszą one również być zgodne z zasadami paryskimi dotyczącymi niezależności i skuteczności krajowych instytucji praw człowieka, zatwierdzonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych.