21
January
2021
German language version now available
26 January 2021

Starka och verkningsfulla nationella människorättsinstitutioner utmaningar, lovande praxis och möjligheter - Sammanfattning

De nationella människorättsinstitutionerna är en viktig del av ländernas system för att skydda de mänskliga rättigheterna. Genom att bidra till en ökad medvetenhet, och genom att ge råd, övervaka och ställa myndigheter till svars, spelar de en central roll i hanteringen av vår tids stora människorättsutmaningar. De arbetar både med ständigt aktuella problem som diskriminering och ojämlikhet och med nya frågor som hur våra rättigheter påverkas av artificiell intelligens eller covid-19-pandemin.
Översikt

FRA:s slutsatser visar att de nationella människorättsinstitutionerna, för att nå sin fulla potential, behöver ett tydligt uppdrag, en oberoende ställning, tillräckliga resurser och en sammansättning som återspeglar mångfalden i våra samhällen. De behöver också uppfylla de Parisprinciper om de nationella människorättsinstitutionernas oberoende och verkningsfullhet som antagits av FN.