Publication date: 21 January 2021 German language version now available 26 January 2021

Действени и ефективни НИПЧ: предизвикателства, перспективни практики и възможности - Резюме

Националните институции по правата на човека (НИПЧ) са жизнено важна част от системата за защита на правата на човека на национално равнище. Тези институции работят за повишаване на осведомеността, предоставят съвети, осъществяват наблюдение и държат отговорни съответните органи, с което изпълняват централна роля в усилията за преодоляване на най-значимите съвременни предизвикателства в областта на правата на човека. Те предприемат действия във връзка както с традиционни проблеми като дискриминацията и неравенството, така и с нови въпроси като въздействието в областта на правата, произтичащо от изкуствения интелект и от пандемията от COVID-19.

Downloads

Publication date: 18 January 2021

Strong and effective national human rights institutions challenges, promising practices and opportunities - Summary (2.71 MB)

Общ преглед

В констатациите на FRA се подчертава, че за да могат НИПЧ да реализират своя потенциал, те се нуждаят от ясен мандат, независимост, достатъчни ресурси, а по отношение на техния състав — от необходимост да отразяват многообразието на нашите общества. Тези институции трябва също да съответстват на Парижките принципи относно независимостта и ефективността на НИПЧ, които са утвърдени от Организацията на обединените нации.

Related