21
January
2021
German language version now available
26 January 2021

Действени и ефективни НИПЧ: предизвикателства, перспективни практики и възможности - Резюме

Националните институции по правата на човека (НИПЧ) са жизнено важна част от
системата за защита на правата на човека на национално равнище. Тези институции
работят за повишаване на осведомеността, предоставят съвети, осъществяват
наблюдение и държат отговорни съответните органи, с което изпълняват централна
роля в усилията за преодоляване на най-значимите съвременни предизвикателства
в областта на правата на човека. Те предприемат действия във връзка както
с традиционни проблеми като дискриминацията и неравенството, така и с нови
въпроси като въздействието в областта на правата, произтичащо от изкуствения
интелект и от пандемията от COVID-19.
Общ преглед

В констатациите на FRA се подчертава, че за да могат НИПЧ да реализират своя потенциал, те се нуждаят от ясен мандат, независимост, достатъчни ресурси, а по отношение на техния състав — от необходимост да отразяват многообразието на нашите общества. Тези институции трябва също да съответстват на Парижките принципи относно независимостта и ефективността на НИПЧ, които са утвърдени от Организацията на обединените нации.