Help us make the FRA website better for you!

Take part in a one-to-one session and help us improve the FRA website. It will take about 30 minutes of your time.

YES, I AM INTERESTED NO, I AM NOT INTERESTED

21
January
2021
German language version now available
26 January 2021

Silné a efektivní národní instituce pro lidská práva: výzvy, slibné postupy a příležitosti - Shrnuti

Národní instituce pro lidská práva jsou důležitou součástí systému ochrany lidských práv na úrovni jednotlivých zemí. Zvyšováním informovanosti, poskytováním poradenství, monitorováním a povoláváním orgánů k odpovědnosti hrají ústřední úlohu při řešení současných velkých výzev v oblasti lidských práv – zabývání se přetrvávajícími problémy, jako je diskriminace a nerovnost, i novými záležitostmi, jako jsou důsledky umělé inteligence a pandemie COVID-19 pro lidská práva.
Přehled

Zjištění agentury FRA zdůrazňují, že k naplnění svého potenciálu potřebují národní instituce pro lidská práva jednoznačný mandát, nezávislost a přiměřené zdroje a že jejich členové musí odrážet rozmanitost našich společností. Musí dodržovat rovněž pařížské zásady týkající se nezávislosti a efektivnosti národních institucí pro lidská práva, které schválila Organizace spojených národů.