21
January
2021
German language version now available
26 January 2021

Silné a efektivní národní instituce pro lidská práva: výzvy, slibné postupy a příležitosti - Shrnuti

Národní instituce pro lidská práva jsou důležitou součástí systému ochrany lidských práv na úrovni jednotlivých zemí. Zvyšováním informovanosti, poskytováním poradenství, monitorováním a povoláváním orgánů k odpovědnosti hrají ústřední úlohu při řešení současných velkých výzev v oblasti lidských práv – zabývání se přetrvávajícími problémy, jako je diskriminace a nerovnost, i novými záležitostmi, jako jsou důsledky umělé inteligence a pandemie COVID-19 pro lidská práva.
Přehled

Zjištění agentury FRA zdůrazňují, že k naplnění svého potenciálu potřebují národní instituce pro lidská práva jednoznačný mandát, nezávislost a přiměřené zdroje a že jejich členové musí odrážet rozmanitost našich společností. Musí dodržovat rovněž pařížské zásady týkající se nezávislosti a efektivnosti národních institucí pro lidská práva, které schválila Organizace spojených národů.