21
January
2021
German language version now available
26 January 2021

Sterke en effectieve nationale mensenrechteninstituten: uitdagingen, veelbelovende praktijken en kansen - Samenvatting

Nationale mensenrechteninstituten (National Human Rights Institutions — NHRI’s) maken een wezenlijk onderdeel uit van het nationale systeem ter bescherming van de mensenrechten. Zij vervullen een centrale rol in de aanpak van de grote uitdagingen van onze tijd op het gebied van de mensenrechten — aanhoudende zorgen, zoals discriminatie en ongelijkheid, en nieuwe problemen, zoals de gevolgen van kunstmatige intelligentie en de COVID-19-pandemie voor de mensenrechten — door het bewustzijn van mensenrechten te vergroten, advies aan te reiken, een monitoringfunctie te vervullen en instanties op hun verantwoordelijkheid te wijzen.
Overzicht

Uit de bevindingen van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA), komt duidelijk naar voren dat NHRI’s hun potentieel alleen kunnen bereiken als zij een duidelijk mandaat hebben, onafhankelijk zijn, over toereikende middelen beschikken en de diversiteit van onze diverse samenlevingen in hun ledensamenstelling weerspiegelen. Verder moeten zij voldoen aan de door de Verenigde Naties onderschreven Beginselen van Parijs inzake de onafhankelijkheid en effectiviteit van NHRI’s.