21
January
2021
German language version now available
26 January 2021

Snažne i učinkovite nacionalne institucije za ljudska prava: poteškoće, obećavajući pristupi i prilike - Sažetak

Nacionalne institucije za ljudska prava ključan su dio sustava za zaštitu ljudskih prava na razini pojedine zemlje. Time što osvještavaju, pružaju savjete, nadziru tijela i pozivaju ih na odgovornost, te institucije imaju središnju ulogu u hvatanju u koštac s velikim poteškoćama u području ljudskih prava u današnje doba, nastojeći pronaći rješenje za trajne probleme kao što su diskriminacija i nejednakost, ali i baveći se novim pitanjima kao što je utjecaj umjetne inteligencije i pandemije bolesti COVID-19 na ljudska prava.
Pregled

Nalazi FRA-e upućuju na to da nacionalne institucije za ljudska prava, da bi iskoristile svoje mogućnosti, moraju imati nedvojbene ovlasti, biti neovisne, raspolagati odgovarajućim resursima te imati takvo članstvo koje odražava raznolikost našeg društva. Te institucije ujedno su dužne poštovati Pariška načela o neovisnosti i učinkovitosti nacionalnih institucija za ljudska prava, koja su prihvatili Ujedinjeni narodi.