21
January
2021
German language version now available
26 January 2021

Stiprios ir veiksmingos nacionalinės žmogaus teisių institucijos: iššūkiai, perspektyvi praktika ir galimybės - Santrauka

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos (NŽTI) yra gyvybiškai svarbi žmogaus teisių apsaugos sistemos dalis, veikianti šalies lygmeniu. Didindamos informuotumą, teikdamos rekomendacijas, vykdydamos stebėseną ir užtikrindamos valdžios institucijų atskaitomybę, šios institucijos atlieka pagrindinį vaidmenį sprendžiant sunkiausius šių dienų uždavinius žmogaus teisių srityje – kovoti su tokiais nuolat susirūpinimą keliančiais reiškiniais kaip diskriminacija ir nelygybė, naujomis problemomis, pvz., dirbtinio intelekto poveikiu teisėms, ir COVID-19 pandemija.
Apžvalga

FRA nustatytais faktais pabrėžiama, kad, siekiant išnaudoti visas NŽTI teikiamas galimybes, joms reikia suteikti aiškius įgaliojimus, užtikrinti nepriklausomumą, aprūpinti jas pakankamais ištekliais ir užtikrinti, kad, vykdydamos savo darbą, šios institucijos atspindėtų mūsų visuomenių įvairovę. Jos taip pat privalo atitikti JT patvirtintus Paryžiaus principus dėl NŽTI nepriklausomumo ir veiksmingumo.