21
January
2021
German language version now available
26 January 2021

Spēcīgas un rezultatīvas valsts cilvēktiesību iestādes problēmas, daudzsološas prakses piemēri un iespējas - Kopsavilkums

Valsts cilvēktiesību iestādes (VCI) ir svarīga valsts līmeņa cilvēktiesību aizsardzības sistēmas daļa. Uzlabojot informētību, sniedzot ieteikumus, uzraugot un saucot iestādes pie atbildības, tām ir galvenā loma mūsdienu cilvēktiesību lielo problēmu risināšanā – cīnoties gan ar nepārejošām problēmām kā diskriminācija un nevienlīdzība, gan jauniem jautājumiem kā mākslīgā intelekta un Covid-19 pandēmijas ietekme uz tiesībām.
Pārskats

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras konstatējumos norādīts, ka sava potenciāla īstenošanai VCI ir jābūt skaidrām pilnvarām, neatkarībai un pienācīgiem resursiem, kā arī to locekļiem jāatspoguļo sabiedrības daudzveidība. Šīm iestādēm arī jāatbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas atbalstītajiem Parīzes principiem attiecībā uz VCI neatkarību un rezultativitāti.