eu-charter

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej wprowadza do prawa unijnego szeroki zestaw praw podstawowych dla obywateli i rezydentów UE. Karta stała się prawnie wiążąca wraz z wejściem w życie traktatu lizbońskiego w dniu 1 grudnia 2009 r.

Niniejsza zakładka strony internetowej obejmuje encyklopedię dotyczącą Karty (ang. Charterpedia), internetowe narzędzie umożliwiające łatwy dostęp do informacji dotyczących Karty i jej przepisów. Zawiera ona oficjalne wyjaśnienia do każdego artykułu Karty, powiązane europejskie i krajowe orzecznictwo, oraz powiązane przepisy krajowego prawa konstytucyjnego, jak i prawa międzynarodowego. Zawiera odniesienia do analiz naukowych oraz powiązanych publikacji FRA.

Pierwotne zestawienie opracowała Komisja Parlamentu Europejskiego ds. Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Od 2009 r. Agencja Praw Podstawowych UE utrzymuje je i stale powiększa.

Orzecznictwo europejskie i krajowe jest także dostępne w bazie orzecznictwa.

BAZA ORZECZNICTWA

0 total results found