FRA
5
March
2014

Przemoc wobec kobiet Badanie na poziomie Unii Europejskiej Wyniki badania w skrócie

Przemoc wobec kobiet podważa najważniejsze podstawowe prawa kobiet, takie jak prawo do godności, dostępu do wymiaru sprawiedliwości i równości płci. Na przykład jedna kobieta na trzy doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej po ukończeniu 15. roku życia; jedna kobieta na pięć doświadczyła uporczywego nękania (stalking); co druga kobieta doświadczyła co najmniej jednej formy molestowania seksualnego.
Wyłania się tu obraz rozległego znęcania się, które wpływa na życie wielu kobiet, lecz które jest zbyt rzadko zgłaszane władzom. Skala przemocy wobec kobiet nie znajduje zatem odzwierciedlenia w oficjalnych danych. To badanie FRA jest pierwszym tego rodzaju badaniem na temat przemocy wobec kobiet przeprowadzonym w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wykorzystano w nim rozmowy z 42 tys. kobiet z całej UE, które pytano o doświadczenia w zakresie przemocy fizycznej, seksualnej i psychicznej, w tym o akty przemocy ze strony partnerów (przemoc domowa). W badaniu ujęto również pytania dotyczące uporczywego nękania (stalking), molestowania seksualnego oraz roli nowych technologii w doświadczeniach związanych ze znęcaniem się. Ponadto znalazły się w nim pytania dotyczące doświadczeń z przemocą w dzieciństwie. Na podstawie szczegółowych ustaleń FRA sugeruje obranie pewnych kierunków działań w różnych obszarach dotkniętych zjawiskiem przemocy wobec kobiet, które wychodzą poza wąski zakres prawa karnego, w tym w obszarach zatrudnienia i opieki zdrowotnej oraz nowych technologii.