25
April
2018

Prawa dziecka i wymiar sprawiedliwości – Wymogi dotyczące minimalnego wieku w UE

W niniejszym sprawozdaniu określa się podejścia państw członkowskich do wymogów dotyczących wieku i ograniczeń w zakresie uczestnictwa dzieci w postępowaniach sądowych; gwarancje proceduralne oraz prawa dzieci biorących udział w postępowaniu karnym; a także kwestie dotyczące pozbawiania dzieci wolności.
Przegląd
Znalezienie odpowiedniej równowagi między propagowaniem prawa dzieci do uczestnictwa w postępowaniach mających wpływ na ich życie a zapewnieniem ich ochrony przed krzywdami nadal pozostaje wyzwaniem w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości. Państwa członkowskie odnoszą się do tej kwestii na różne sposoby, w tym ustanawiając wymogi dotyczące minimalnego wieku umożliwiające wykonanie praw oraz ograniczenia wiekowe umożliwiające zastosowanie specjalnych
środków ochronnych. Rozwiązania te mogą się znacznie różnić w poszczególnych państwach członkowskich.