1
March
2023

Επιτροπεία για ασυνόδευτα παιδιά - Εγχειρίδιο για εκπαιδευτές επιτρόπων

Το παρόν εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί με στόχο να συνδράμει φορείς, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα στην εκπαίδευση επιτρόπων ασυνόδευτων παιδιών ή στην εκπαίδευση εκπαιδευτών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα πλαίσια κατάρτισης, όπως είναι η επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση, η πρακτική άσκηση και η συνεχής κατάρτιση. Το εγχειρίδιο βασίζεται στις αρχές των ανθρωπίνων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στα πρότυπα δεοντολογίας, ενώ επίσης αναγνωρίζει ότι το παιδί και ο/η επίτροπος έχουν τις δικές τους προσωπικές ιστορίες, ικανότητες και δεξιότητες. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση των επιτρόπων όσον αφορά την προώθηση των δικαιωμάτων και του συμφέροντος του παιδιού. Επιπλέον, τους/τις ενδυναμώνει προκειμένου να ενεργούν ανεξάρτητα και αμερόληπτα απέναντι σε διάφορους κρατικούς υπαλλήλους, παρόχους υπηρεσιών και μέλη της κοινότητας.
προοπτικές

Το εγχειρίδιο καθοδηγεί τον/την εκπαιδευτή/τρια για την υλοποίηση της εκπαίδευσης, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με το εκάστοτε εθνικό και τοπικό πλαίσιο. Το εγχειρίδιο συμπληρώνει η παράλληλη διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης για επιτρόπους ασυνόδευτων παιδιών, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του Moodle. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό αποθετήριο με παρουσιάσεις, βίντεο και ασκήσεις. Υποστηρίζει την εξ αποστάσεως μάθηση και δίνει σε εκπαιδευτές/τριες και συμμετέχοντες/ ουσες τη δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετο υλικό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης, ανατρέξτε στον ιστότοπο ηλεκτρονικής μάθησης του FRA.