Eolas maidir le FRA

Is ionad tagartha agus barr feabhais neamhspleách muid atá freagrach as cearta an duine a chur chun cinn agus a chosaint san AE.
Cabhraímid lena chinntiú gur áit níos fearr chun maireachtáil inti agus chun oibriú inti í an Eoraip. Cabhraímid le cearta bunúsacha gach duine atá ina gcónaí san AE a chosaint.

Fir agus mná óga nach ionann dath a gcraicinn

Baineann na cearta bunúsacha seo le gach duine san AE. Is cuma cé tú féin, céard a chreideann tú nó conas a chaitheann tú do shaol.

    Cabhraímid leis na cearta seo a chur chun cinn agus a chosaint, lena n-áirítear:

    • An ceart chun a bheith saor ó idirdhealú mar gheall ar aois, míchumas nó cúlra eitneach
    • An ceart chun do shonraí pearsanta a chosaint
    • An ceart chun rochtain ar cheartas a fháil

    Oibrímid le páirtithe leasmhara ag an leibhéal áitiúil agus ag an leibhéal idirnáisiúnta. Roinneann ár bhfoireann léargais fhianaisebhunaithe agus comhairle le lucht déanta beartais agus le cinnteoirí.