You are here:

Articolul 37 - Protecția mediului

Politicile Uniunii trebuie să prevadă un nivel ridicat de protecție a mediului și de îmbunătățire a calității acestuia, care să fie asigurat în conformitate cu principiul dezvoltării durabile.

0 results found

60 results found

4 results found

0 results found

7 results found

0 results found