You are here:

37. pants - Vides aizsardzība

Augstam vides aizsardzības līmenim un vides kvalitātei jābūt integrētai Savienības politikā un jābūt nodrošinātai saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības principu.

0 results found

60 results found

4 results found

0 results found

7 results found

0 results found