You are here:

Articolul 41 - Dreptul la bună administrare

(1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. (2) Acest drept include în principal: (a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere; (b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidențialitate și de secretul profesional și comercial; (c) obligația administrației de a-și motiva deciziile. (3) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către instituțiile sau agenții acesteia în exercitarea funcțiilor lor, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre. (4) Orice persoană se poate adresa în scris instituțiilor Uniunii în una dintre limbile tratatelor și trebuie să primească răspuns în aceeași limbă.

 • CJEU - C 109/10 P / Judgment
  Solvay SA v Commission
  Decision date:
  25 Oct 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 221/09 / Judgment
  AJD Tuna Ltd v Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Generali
  Decision date:
  17 Mar 2011
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Court of Justice (Second Chamber)
  Type:
  Decision
 • Lithuania / Supreme Administrative Court / A756-686/2010
  Withdrawal of subsidiary protection
  Decision date:
  08 Dec 2010
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
 • CJEU - C 441/07 P / Opinion
  Commission of the European Communities v Alrosa Company Ltd
  Decision date:
  17 Sep 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU - T 326/07 / Judgment
  Cheminova and Others v Commission of the European Communities
  Decision date:
  03 Sep 2009
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of First Instance of the European Communities
  Type:
  Decision
 • CJEU - T 48/05 / Judgment
  Yves Franchet and Daniel Byk v Commission of the European Communities
  Decision date:
  08 Jul 2008
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court of First Instance of the European Communities
  Type:
  Decision

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found