You are here:

Articolul 41 - Dreptul la bună administrare

(1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. (2) Acest drept include în principal: (a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere; (b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidențialitate și de secretul profesional și comercial; (c) obligația administrației de a-și motiva deciziile. (3) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către instituțiile sau agenții acesteia în exercitarea funcțiilor lor, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre. (4) Orice persoană se poate adresa în scris instituțiilor Uniunii în una dintre limbile tratatelor și trebuie să primească răspuns în aceeași limbă.

 • CJEU - T-265 / 12 Judgment
  Schenker v Commission
  Decision date:
  29 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:111
 • CJEU - T-267/12 Judgment
  Deutsche Bahn and Others v Commission
  Decision date:
  29 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:110
 • Poland / Administrative Court / IV SA/Wa 3286/15
  A.B. (applicant) v Polish Boarder Guard
  Decision date:
  22 Feb 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Voivodeship Administrative Court in Warsaw
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Lithuania / Supreme Administrative Court / A-291-492/2016
  A.N. v The National Paying Agency under the Ministry of Agriculture
  Decision date:
  10 Feb 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Agriculture
 • CJEU - F 137/14 / Judgment
  GV v European External Action Service (EEAS)
  Decision date:
  05 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Union Civil Service Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:F:2016:14
 • CJEU - C 566/14 P / Opinion
  Jean-Charles Marchiani v European Parliament
  Decision date:
  19 Jan 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:22
 • CJEU - T-486/11 / Judgment
  Orange Polska S.A. v European Commission
  Decision date:
  17 Dec 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Eighth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2015:1002
 • CJEU Case C-419/14 / Judgment
  WebMindLicenses Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
  Decision date:
  17 Dec 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2015:832
 • CJEU - F-135/14 / Judgment
  DE v European Medicines Agency (EMA)
  Decision date:
  16 Dec 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Second Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:F:2015:152
 • CJEU - Joined Cases F 106/13 and F 25/14 / Judgment
  DD v European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
  Decision date:
  08 Oct 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Union Civil Service Tribunal (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:F:2015:118

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found