You are here:

Articolul 41 - Dreptul la bună administrare

(1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. (2) Acest drept include în principal: (a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere; (b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidențialitate și de secretul profesional și comercial; (c) obligația administrației de a-și motiva deciziile. (3) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către instituțiile sau agenții acesteia în exercitarea funcțiilor lor, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre. (4) Orice persoană se poate adresa în scris instituțiilor Uniunii în una dintre limbile tratatelor și trebuie să primească răspuns în aceeași limbă.

 • CJEU Case C-4/17 P Judgment
  Czech Republic v European Commission
  Decision date:
  06 Sep 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Agriculture
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:678
 • CJEU Case C-256/18 P / Judgment
  Massimo Campailla contre Union européenne
  Decision date:
  07 Aug 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:655
 • CJEU Case C-564/16 / Judgment
  European Union Intellectual Property Office v Puma SE
  Decision date:
  28 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Internal market
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:509
 • CJEU Case C-246/17 / Judgment
  Ibrahima Diallo v État belge
  Decision date:
  27 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Free movement and equality
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:499
 • Bulgaria / Supreme Administrative Court of the Republic of Bulgaria / 14082/2017
  Appellate: S.I. LLC against an act by the head of the contracting authority of an operative programme
  Decision date:
  21 Jun 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court of the Republic of Bulgaria
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
 • CJEU Case C-714/17 P / Order
  Kevin Karp v European Parliament
  Decision date:
  19 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:471
 • CJEU Case C-458/17 P / Judgment
  Rami Makhlouf v Council of the European Union, European Commission
  Decision date:
  14 Jun 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Eight Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
 • Romania / Constitutional Court / 308
  Alexandru Firicel raised a constitutional complaint (excepție de neconstituționalitate).
  Decision date:
  08 May 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Slovakia / Supreme Court of Slovak Republic / 10Asan/3/2017
  N.X. – I-B, H. D. N. against the Defendant, Head of Police Corps in Prešov (Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Prešov),
  Decision date:
  27 Apr 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Slovak Republic
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:SK:NSSR:2018:8015201174.1
 • Germany / Federal Administrative Court / 1 A 4.17
  Russian citizien v Federal state Bremen
  Decision date:
  27 Mar 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:DE:BVerwG:2018:270318U1A4.17.0

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found