You are here:

Článok 41 - Právo na dobrú správu vecí verejných

Článok 41 - Právo na dobrú správu vecí verejných

1. Každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote. 2. Toto právo zahŕňa najmä: a) právo každého na vypočutie pred prijatím akékohoľvek individuálneho opatrenia, ktoré by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať; b) právo každého na prístup k spisu, ktorý sa ho týka, za predpokladu rešpektovania oprávnených záujmov dôvernosti a služobného a obchodného tajomstva; c) povinnosť administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia. 3. Každý má právo na náhradu škody spôsobenej inštitúciami alebo zamestnancami Únie pri výkone ich funkcií v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov. 4. Každý sa môže obrátiť na inštitúcie Únie v jednom z jazykov zmlúv a musí dostať odpoveď v rovnakom jazyku.

 • CJEU Case C-160/17/ Judgment
  RY v European Commission
  Decision date:
  10 Jan 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber, Extended Composition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2019:1
 • CJEU Case T1-60/17/ Judgement
  RY v European Commission
  Decision date:
  10 Jan 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2019:1
 • CJEU Case C-530/17 P /Jugdment
  Mykola Yanovych Azarov v Council of the European Union
  Decision date:
  19 Dec 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:1031
 • CJEU Case C-248/17 P / Judgment
  Bank Tejarat v Council of the European Union
  Decision date:
  29 Nov 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:967
 • CJEU Case C-303/18 P / Order
  Jean-Marie Le Pen v European Parliament
  Decision date:
  28 Nov 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:962
 • Lithuania / Supreme Administrative Court of Lithuania / A-5129-415/2018
  F. F. (F. F.), N. P. (N. P.) ir A. P. (A. P.),. v. Migration Department under the Ministry of Interior of the Republic of Lithuania (Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)
  Decision date:
  26 Sep 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU Case C-373/17 P / Judgment
  Agria Polska sp. z o.o. and Others v European Commission
  Decision date:
  20 Sep 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:756
 • CJEU Case C-346/17 P / Judgment
  Christoph Klein v European Commission
  Decision date:
  06 Sep 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:679
 • CJEU Case C-4/17 P Judgment
  Czech Republic v European Commission
  Decision date:
  06 Sep 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Agriculture
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:678
 • CJEU Case C-256/18 P / Judgment
  Massimo Campailla contre Union européenne
  Decision date:
  07 Aug 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Seventh Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:655

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found