You are here:

Článok 41 - Právo na dobrú správu vecí verejných

Článok 41 - Právo na dobrú správu vecí verejných

1. Každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote. 2. Toto právo zahŕňa najmä: a) právo každého na vypočutie pred prijatím akékohoľvek individuálneho opatrenia, ktoré by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať; b) právo každého na prístup k spisu, ktorý sa ho týka, za predpokladu rešpektovania oprávnených záujmov dôvernosti a služobného a obchodného tajomstva; c) povinnosť administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia. 3. Každý má právo na náhradu škody spôsobenej inštitúciami alebo zamestnancami Únie pri výkone ich funkcií v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov. 4. Každý sa môže obrátiť na inštitúcie Únie v jednom z jazykov zmlúv a musí dostať odpoveď v rovnakom jazyku.

 • CJEU - T-469/1 / Judgment
  Generics (UK) v. Commission
  Decision date:
  08 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  GENERAL COURT (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:454
 • CJEU - T-472/13 / Judgment
  H. Lundbeck and Others v. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
  Decision date:
  08 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  GENERAL COURT (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:449
 • CJEU - T-545/13 / Judgment
  Al Matri v Council
  Decision date:
  30 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Eighth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:376
 • Luxembourg / Administrative Court / 37084C et 37602C
  1. la société anonyme ... S.A., ..., et 2. Monsieur ... ..., ..., et consorts contre un arrêt de la Cour administrative
  Decision date:
  21 Jun 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Luxembourg Administrative Court
  Type:
  Decision
 • Slovakia / Najvyšší súd Slovenskej republiky / 10Sža/4/2016
  Applicant Y v the Ministry of Interior of the Slovak Republic
  Decision date:
  25 May 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of the Slovak Republic
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • ECtHR / Applications nos. 42461/13 and 44357/13 / Judgment
  Karácsony and Others v Hungary
  Decision date:
  17 May 2016
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2016:0517JUD004246113
 • Belgium / Cassation Court / P.16.0281.F/1
  A.H. against a decision issued by the Appeal Court of Liège
  Decision date:
  16 Mar 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Cassation Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - F‑83/15 / Judgment
  Cuadrupani vs Agence du GNSS européen (GSA)
  Decision date:
  01 Mar 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Civil Service Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:F:2016:22
 • CJEU - T-265 / 12 Judgment
  Schenker v Commission
  Decision date:
  29 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:111
 • CJEU - T-267/12 Judgment
  Deutsche Bahn and Others v Commission
  Decision date:
  29 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:110

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found