You are here:

Článok 41 - Právo na dobrú správu vecí verejných

Článok 41 - Právo na dobrú správu vecí verejných

1. Každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote. 2. Toto právo zahŕňa najmä: a) právo každého na vypočutie pred prijatím akékohoľvek individuálneho opatrenia, ktoré by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať; b) právo každého na prístup k spisu, ktorý sa ho týka, za predpokladu rešpektovania oprávnených záujmov dôvernosti a služobného a obchodného tajomstva; c) povinnosť administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia. 3. Každý má právo na náhradu škody spôsobenej inštitúciami alebo zamestnancami Únie pri výkone ich funkcií v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských štátov. 4. Každý sa môže obrátiť na inštitúcie Únie v jednom z jazykov zmlúv a musí dostať odpoveď v rovnakom jazyku.

 • Poland / Administrative Court / IV SA/Wa 3286/15
  A.B. (applicant) v Polish Boarder Guard
  Decision date:
  22 Feb 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Voivodeship Administrative Court in Warsaw
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Lithuania / Supreme Administrative Court / A-291-492/2016
  A.N. v The National Paying Agency under the Ministry of Agriculture
  Decision date:
  10 Feb 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Agriculture
 • CJEU - F 137/14 / Judgment
  GV v European External Action Service (EEAS)
  Decision date:
  05 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Union Civil Service Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:F:2016:14
 • CJEU - C 566/14 P / Opinion
  Jean-Charles Marchiani v European Parliament
  Decision date:
  19 Jan 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:22
 • CJEU - T-486/11 / Judgment
  Orange Polska S.A. v European Commission
  Decision date:
  17 Dec 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Eighth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2015:1002
 • CJEU Case C-419/14 / Judgment
  WebMindLicenses Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
  Decision date:
  17 Dec 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2015:832
 • CJEU - F-135/14 / Judgment
  DE v European Medicines Agency (EMA)
  Decision date:
  16 Dec 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Second Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:F:2015:152
 • CJEU - Joined Cases F 106/13 and F 25/14 / Judgment
  DD v European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
  Decision date:
  08 Oct 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Union Civil Service Tribunal (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:F:2015:118
 • CJEU Case C-419/14 / Opinion
  WebMindLicenses Kft v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
  Decision date:
  16 Sep 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2015:606
 • Italy / Lazio Regional Administrative Tribunal / 201509411
  Ministry of Justice - Commission on bar examinations v Giulia Sandulli
  Decision date:
  14 Jul 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found