You are here:

Artikel 41 - Recht op behoorlijk bestuur

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 2. Dit recht behelst met name: a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen; b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim; c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden. 3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en moet ook in die taal antwoord krijgen.

 • CJEU - T-265 / 12 Judgment
  Schenker v Commission
  Decision date:
  29 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:111
 • CJEU - T-267/12 Judgment
  Deutsche Bahn and Others v Commission
  Decision date:
  29 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Ninth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:110
 • Poland / Administrative Court / IV SA/Wa 3286/15
  A.B. (applicant) v Polish Boarder Guard
  Decision date:
  22 Feb 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Voivodeship Administrative Court in Warsaw
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Lithuania / Supreme Administrative Court / A-291-492/2016
  A.N. v The National Paying Agency under the Ministry of Agriculture
  Decision date:
  10 Feb 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Administrative Court of Lithuania
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Agriculture
 • CJEU - F 137/14 / Judgment
  GV v European External Action Service (EEAS)
  Decision date:
  05 Feb 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Union Civil Service Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:F:2016:14
 • CJEU - C 566/14 P / Opinion
  Jean-Charles Marchiani v European Parliament
  Decision date:
  19 Jan 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2016:22
 • CJEU - T-486/11 / Judgment
  Orange Polska S.A. v European Commission
  Decision date:
  17 Dec 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Eighth Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2015:1002
 • CJEU Case C-419/14 / Judgment
  WebMindLicenses Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság
  Decision date:
  17 Dec 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  EU:C:2015:832
 • CJEU - F-135/14 / Judgment
  DE v European Medicines Agency (EMA)
  Decision date:
  16 Dec 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Second Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:F:2015:152
 • CJEU - Joined Cases F 106/13 and F 25/14 / Judgment
  DD v European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
  Decision date:
  08 Oct 2015
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  European Union Civil Service Tribunal (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:F:2015:118

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found