You are here:

Artikel 41 - Recht op behoorlijk bestuur

1. Eenieder heeft er recht op dat zijn zaken onpartijdig, billijk en binnen een redelijke termijn door de instellingen, organen en instanties van de Unie worden behandeld. 2. Dit recht behelst met name: a) het recht van eenieder te worden gehoord voordat jegens hem een voor hem nadelige individuele maatregel wordt genomen; b) het recht van eenieder om inzage te krijgen in het hem betreffende dossier, met inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid en het beroeps- en het zakengeheim; c) de plicht van de betrokken diensten, hun beslissingen met redenen te omkleden. 3. Eenieder heeft recht op vergoeding door de Unie van de schade die door haar instellingen of door haar personeelsleden in de uitoefening van hun functies is veroorzaakt, overeenkomstig de algemene beginselen die de rechtsstelsels der lidstaten gemeen hebben. 4. Eenieder kan zich in een van de talen van de Verdragen tot de instellingen van de Unie wenden en moet ook in die taal antwoord krijgen.

 • Netherlands / Council of State / ECLI:NL:RVS:2016:2501
  Company v the Minister of Social Affairs and Employment
  Decision date:
  21 Sep 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:NL:RVS:2016:2501
 • CJEU - T-340/14 / Judgment
  Klyuyev v. Council
  Decision date:
  15 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  GENERAL COURT (Ninth Chamber, extended composition)
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:496
 • CJEU - T-469/1 / Judgment
  Generics (UK) v. Commission
  Decision date:
  08 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  GENERAL COURT (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:454
 • CJEU - T-472/13 / Judgment
  H. Lundbeck and Others v. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
  Decision date:
  08 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  GENERAL COURT (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:449
 • CJEU - T-545/13 / Judgment
  Al Matri v Council
  Decision date:
  30 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Eighth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:376
 • Luxembourg / Administrative Court / 37084C et 37602C
  1. la société anonyme ... S.A., ..., et 2. Monsieur ... ..., ..., et consorts contre un arrêt de la Cour administrative
  Decision date:
  21 Jun 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Luxembourg Administrative Court
  Type:
  Decision
 • Slovakia / Najvyšší súd Slovenskej republiky / 10Sža/4/2016
  Applicant Y v the Ministry of Interior of the Slovak Republic
  Decision date:
  25 May 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of the Slovak Republic
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • ECtHR / Applications nos. 42461/13 and 44357/13 / Judgment
  Karácsony and Others v Hungary
  Decision date:
  17 May 2016
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights / Grand Chamber
  Type:
  Decision
 • Belgium / Cassation Court / P.16.0281.F/1
  A.H. against a decision issued by the Appeal Court of Liège
  Decision date:
  16 Mar 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Cassation Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - F‑83/15 / Judgment
  Cuadrupani vs Agence du GNSS européen (GSA)
  Decision date:
  01 Mar 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Civil Service Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:F:2016:22

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found