You are here:

Articolul 41 - Dreptul la bună administrare

(1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. (2) Acest drept include în principal: (a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere; (b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidențialitate și de secretul profesional și comercial; (c) obligația administrației de a-și motiva deciziile. (3) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către instituțiile sau agenții acesteia în exercitarea funcțiilor lor, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre. (4) Orice persoană se poate adresa în scris instituțiilor Uniunii în una dintre limbile tratatelor și trebuie să primească răspuns în aceeași limbă.

 • Netherlands / Council of State / ECLI:NL:RVS:2016:2501
  Company v the Minister of Social Affairs and Employment
  Decision date:
  21 Sep 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:NL:RVS:2016:2501
 • CJEU - T-340/14 / Judgment
  Klyuyev v. Council
  Decision date:
  15 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  GENERAL COURT (Ninth Chamber, extended composition)
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:496
 • CJEU - T-469/1 / Judgment
  Generics (UK) v. Commission
  Decision date:
  08 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  GENERAL COURT (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:454
 • CJEU - T-472/13 / Judgment
  H. Lundbeck and Others v. European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
  Decision date:
  08 Sep 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  GENERAL COURT (Ninth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Competition
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:449
 • CJEU - T-545/13 / Judgment
  Al Matri v Council
  Decision date:
  30 Jun 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Eighth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Foreign and security policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2016:376
 • Luxembourg / Administrative Court / 37084C et 37602C
  1. la société anonyme ... S.A., ..., et 2. Monsieur ... ..., ..., et consorts contre un arrêt de la Cour administrative
  Decision date:
  21 Jun 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Luxembourg Administrative Court
  Type:
  Decision
 • Slovakia / Najvyšší súd Slovenskej republiky / 10Sža/4/2016
  Applicant Y v the Ministry of Interior of the Slovak Republic
  Decision date:
  25 May 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of the Slovak Republic
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • ECtHR / Applications nos. 42461/13 and 44357/13 / Judgment
  Karácsony and Others v Hungary
  Decision date:
  17 May 2016
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights / Grand Chamber
  Type:
  Decision
 • Belgium / Cassation Court / P.16.0281.F/1
  A.H. against a decision issued by the Appeal Court of Liège
  Decision date:
  16 Mar 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Cassation Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU - F‑83/15 / Judgment
  Cuadrupani vs Agence du GNSS européen (GSA)
  Decision date:
  01 Mar 2016
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Civil Service Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:F:2016:22

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found