You are here:

Articolul 41 - Dreptul la bună administrare

(1) Orice persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii. (2) Acest drept include în principal: (a) dreptul oricărei persoane de a fi ascultată înainte de luarea oricărei măsuri individuale care ar putea să îi aducă atingere; (b) dreptul oricărei persoane de acces la dosarul propriu, cu respectarea intereselor legitime legate de confidențialitate și de secretul profesional și comercial; (c) obligația administrației de a-și motiva deciziile. (3) Orice persoană are dreptul la repararea de către Uniune a prejudiciilor cauzate de către instituțiile sau agenții acesteia în exercitarea funcțiilor lor, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre. (4) Orice persoană se poate adresa în scris instituțiilor Uniunii în una dintre limbile tratatelor și trebuie să primească răspuns în aceeași limbă.

 • CJEU Case C-346/17 P / Opinion
  Christoph Klein v European Commission
  Decision date:
  21 Mar 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Institutional affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:206
 • CJEU Case C-533/16 / Judgment
  Volkswagen AG v Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
  Decision date:
  21 Mar 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:204
 • CJEU Case C-3/17 / Judgment
  Sporting Odds Limited v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása
  Decision date:
  28 Feb 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Sixth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:130
 • Belgium / Council of State / 240.621
  Non-identified foreign citizen v. The Belgian State
  Decision date:
  30 Jan 2018
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • CJEU Case T-625/16 / Judgment
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. v European Chemicals Agency
  Decision date:
  30 Jan 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (First Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2018:44
 • CJEU Case C-564/16 / Opinion
  European Union Intellectual Property Office v Puma SE
  Decision date:
  25 Jan 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Internal market
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:41
 • CJEU Case T-91/16 / Judgment
  Italian Republic v European Commission
  Decision date:
  25 Jan 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fifth Chamber)
  Policy area:
  Economic and monetary affairs
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2018:30
 • CJEU Case T-204/16 /Judgment
  Sun Media Ltd v European Union Intellectual Property Office
  Decision date:
  16 Jan 2018
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2018:5
 • CJEU Case C-298/16 / Opinion
  Teodor Ispas and Anduţa Ispas v Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj.
  Decision date:
  07 Sep 2017
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Taxation
 • Slovenia / Supreme Court / VSRS Sodba I Up 72/2017
  Appeal of the Ministry of the Interior of a decision of the Administrative Court
  Decision date:
  10 May 2017
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of the Republic of Slovenia
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  SI:VSRS:2017:I.UP.72.2017

33 results found

0 results found

6 results found

0 results found

3 results found

0 results found